logo

The following is an explanation of the Muiderberg - Muiderbergh Two Bids Defense Mechanism in the native language, which was devised in the village of Muiderbergh, The Netherlands, which lies near Amsterdam. The concept was devised by Mr. Onno Janssens and Mr. Willem Beogem, who both lived in this village.

Translation by Christine Karman Available

This information has been translated by Christine Karman and contributed to this website, for which we owe a debt of gratitude.

Note: The visitor can return to the main web page and find the link to her translated text.

De verdediging tegen de Muiderbergse twee

Muiderberg heeft als voornaamste taak de tegenpartij uit de bieding te houden of een zodanige verwarring te zaaien dat ze verkeerd uitkomen. Omdat de Muiderberg steeds vaker voorkomt, is het zaak om hiertegen gewapend te zijn. Deze keer besteden we aandacht aan de verdediging tegen deze opening.

In beginsel is de verdediging tegen de Muiderberg gebaseerd op eenvoud. We kennen dezelfde uitgangspunten als tegen een "gewone" opening. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat alles een bied-niveau hoger is, dus tussenbiedingen en informatiedoubletten moeten een graadje meer solide zijn.

Doublet
Na een Muiderberg is elk doublet informatief zolang partner nog geen ander bod dan PAS heeft gedaan. Twee vereisten:

Het doublet belooft een hand met openingswaarden (13 punten of meer). Op de laatste hand is wat minder honneurkracht toegestaan, maar zeker een hand met maximaal 8 losers.

Het doublet belooft een hand die kort is in de geopende kleur met, liefst, een vierkaart in de andere hoge kleur.

De antwoorden op het doublet zijn natuurlijk. Je kan evenwel gebruik maken van een handige conventie die tegenwoordig vaak wordt gebruikt: de negatieve 2SA. Dat werkt bijvoorbeeld zo (na bijvoorbeeld (2 )-dbl-(pas):

Pas: Strafpas

2SA: Zwakke hand, maximaal 10 punten, minimaal 8 losers; verplicht partner (tweede hand) met een "normaal" informatiedoublet tot 3 . Daarna pas je met klaveren of bied je je eigen kleur bij wijze van verbetering. Is partner (tweede hand) veel sterker (6 losers of minder), dan moet hij in plaats van 3 zijn eigen kleur bieden.

3 / / : Eigen kleur, inviterend (goede 5+ kaart en maximaal 8 losers)
3 : Sterk, manche forcing
3SA: Om te spelen
4 / : Eigen kleur, forcing
4 : Om te spelen

Volgbod van 2SA
Op de tweede hand beloof je met 2SA tussen de 15+ en 18 punten. Op de vierde hand (alleen in de uitpas-situatie) wordt de range verlaagd tot 14-17 punten. Dit ontkent geen 5-kaart hoog, dus na het 2SA volgbod is het handig om Niemeyer of Puppet-Stayman te gaan spelen.

Volgbod in een kleur
Dit doe je alleen met een degelijke hand: je hebt iets te zoeken in de bieding. Als je nu niet biedt, loop je het risico dat partner dat ook niet meer kan zodat mogelijk een manche gemist gaat worden. Deze gedachte geldt, in wat mindere mate, ook voor de uitpas-situatie.

Als je een sprongvolgbod wilt geven dan beloof je een sterke hand: minimaal een 6+ kaart en maximaal 6 losers. Een zwakke jump tegen een Muiderberg is zinloos: tegen een pre-emptief bod moet je nooit pre-emptief bieden.

Transfers
Sommige paren spelen transfers na een doublet van partner. Hierin schuilt echter het gevaar, dat de tegenpartij door middel van een straf-doublet nog zodanig veel informatie kan uitwisselen, dat ze je alsnog uit de bieding drukken. Tegen een pre-emptief bod is het zaak zo snel mogelijk een fit te vinden en die ook te bieden.

Als je dit schema jezelf eigen hebt gemaakt, probeer dan de oefeningen om te zien hoe goed je het begrepen hebt.

 

 

If you wish to include this feature, or any other feature, of the game of bridge in your partnership agreement, then please make certain that the concept is understood by both partners. Be aware whether or not the feature is alertable or not and whether an announcement should or must be made. Check with the governing body and/or the bridge district and/or the bridge unit prior to the game to establish the guidelines applied. Please include the particular feature on your convention card in order that your opponents are also aware of this feature during the bidding process, since this information must be made known to them according to the Laws of Duplicate Contract Bridge. We do not always include the procedure regarding Alerts and/or Announcements, since these regulations are changed and revised during time by the governing body. It is our intention only to present the information as concisely and as accurately as possible.VulkaN...2020