logo

This information has been copied from the original version, which is in the language of The Netherlands. Source.

Note: The following is a translation of the introduction for this publication by the Bridge Federation of The Netherlands.

Biedermeijer ® Blue is an extension of the previously published Biedermeijer ® Green. The Biedermeijer ® standard bidding systems Green, Blue and Red have been established and are supported by the Dutch Bridge Bond. The association believes that bidding systems should be established for bridge players with different skill levels. This idea is the basic impact of the series Biedermeijer ® systems. Blue goes a step further than Green. The bidding theory is extended and there are some new conventions introduced. However, the system is based on natural bids. Through exercises in each chapter and the bidding examples can this version of Biedermeijer ® can be tested together with your partner. A system map of Bidder Meijer ® Green is included.

Note: The original description in the language of The Netherlands is included below. Apologies if several characters do not appear correctly.

Biedermeijer® Blauw is een uitbreiding van het eerder verschenen Biedermeijer® Groen. De Biedermeijer® standaard biedsystemen Groen, Blauw en Rood, zijn vastgesteld en worden ondersteund door de Nederlandse Bridge Bond. De bond gaat ervan uit dat er biedsystemen moeten zijn voor bridgers van verschillende niveau's. Dit gezonde idee wordt uitwerkt in de serie Biedermeijer® systemen. Blauw gaat een stapje verder dan Groen. De biedtheorie wordt uitgebreid en er worden enkele nieuwe conventies geïntroduceerd. Toch blijft het systeem gebaseerd op natuurlijke biedingen. Via oefeningen bij elk hoofdstuk en de biedwedstrijden kunt u deze versie van Biedermeijer ® samen met uw partner testen. De bijgevoegde systeemkaart is meteen in de praktijk te gebruiken.

     
     
     

Het Project Biedermeijer® Blauw:

Een maatje groter

De opbouw van het biedsysteem is te vergelijken met de groei van een boom. Wie het eenvoudig wil houden en genoeg heeft aan de eerste cursussen, zal zich beperken tot die basis en Biedermeijer® Groen gebruiken. Maar sommigen zullen hun biedsysteem willen uitbreiden. De boom kan groeien. Er komen nieuwe takken en blaadjes aan.

Biedermeijer® Blauw is de volgende versie. Nog steeds praten we over een natuurlijk systeem. In Blauw bieden we niet ingewikkeld opening, de Muiderbergse twee-openingen of Ghestem. Wel geeft Blauw wat meer mogelijkheden de tegenpartij onder druk te zetten. Daarnaast is er nog Biedermeijer®Rood voor wedstrijdspelers.

Even terug: het groene keuzemenu
We beginnen met aan te sluiten op Biedermeijer® Groen. We spraken af dat elk van de drie systemen op sommige punten ook ruimte voor keuzes laat. De standaardsysteemkaarten bieden dus de mogelijkheid afwijkingen van het standaardsysteem aan te kruisen. Enkele voorbeelden voor het groene systeem:

* Een éénopening kan ook vanaf 12 punten.
* In plaats van Jacoby-transfers (2/2 na 1SA en 3/3 na 2SA) kunt u 2// na 1SA bieden 'om te spelen' en zijn 3// na 2SA natuurlijk en forcing.
* In de 1SA-opening mag ook een vijfkaart hoge kleur zitten.
* Geen reversebiedingen.
* Wel de 'vierde kleur'-conventie.
* Negatief doublet na volgbiedingen van de tegenpartij (tot een precies aan te geven hoogte).
* Naast Blackwood ook controlebiedingen.

Merk op dat dit rijtje zo is geformuleerd, dat het afwijkingen of aanvullingen op het standaardsysteem aangeeft.

Voor Biedermeijer® Blauw volgt aan het eind van dit artikel ook zo'n 'keuzemenu'.

Het openingsbod
Naarmate we vorderen (of agressiever willen bieden) kunnen we ook de vereisten voor een openingsbod van één-in-een-kleur verlagen. In Biedermeijer® Blauw kunt u desgewenst zo'n openingsbod doen vanaf elf punten. Maar het zou te gek zijn om elke hand met elf punten te openen.

Ik noem twee ezelsbruggetjes om te bepalen of een hand een openingsbod waard is. In de eerste plaats de 'regel van 20': open 'één-in-een-kleur' als de som van het aantal honneurpunten en de lengte van de twee langste kleuren samen 20 of meer is.

Nog een advies: trek een punt af voor een hand zonder azen. In de puntentelling aas=4, heer=3, vrouw=2 en boer=1 wordt een aas onder- en een boer overgewaardeerd.

In Biedermeijer® Blauw openen we 1 met een vijfkaart, of met 4-4 in de hoge kleuren. 1 belooft altijd een vijfkaart.

We voegen nog iets toe aan ons openingsarsenaal: de gambling 3SA-opening: een hand met een dichte lage kleur (zevenkaart), met weinig (hooguit een vrouw) ernaast.

Keuzemenu bij het openingsbod
In de standaardvariant belooft de 1-opening een vijfkaart of 4-4 hoog en 1 een vijfkaart. Dat laatste heeft als consequentie dat u slechts op een driekaart met 4-3-3-3 of 4-3-3-3 1 opent. In het keuzemenu staan:

* Alle openingen kunnen op een vierkaart.
* Vijfkaart hoog, 1/ kan op driekaart.

Ook in Biedermeijer® Blauw spelen we nog sterke twee-openingen maar u hebt keus:

* 2 en 2 als zwakke twee: goede zeskaart 6-10 punten (zie 'Nader bekeken' aan het eind van dit artikel).

Het antwoord op het openings-bod
Biedermeijer® Blauw biedt een paar nieuwe mogelijkheden als het om de antwoorden op een openingsbod gaat (zie ook 'Steunen' in BRIDGE van februari 2000, pagina 48).

Na een doublet op partners 1- of 1-opening, gebruikt u de Truscott-conventie.

West   Noord   Oost   Zuid
    1   dbl   2 SA

Een antwoord van 2SA in dit biedverloop belooft een vierkaart steun in harten en een normale limiethand (10-11 punten).

Het 3-bod is nu vrij om met andere handen agressiever te bieden. 3 is zwakker dan 2SA en belooft 3-7 punten en een vierkaart harten met extra distributie of een vijfkaart harten.

Of we deze 'truc' ook toepassen als er niet wordt gedoubleerd? We laten u de keuze.

Die keuze is er ook voor een antwoord van 3SA op 1 of 1. Veel experts gebruiken zo'n 3SA-bod om goede troefsteun aan te geven en de kracht van een opening (hooguit vijftien punten). De directe verhoging naar de manche (dus 1-4 en 1-4) komt dan vrij voor handen die (veel) zwakker zijn, maar een mooie verdeling hebben (bijvoorbeeld een singleton of renonce bevatten of een vijfkaart steun). Je kunt ook zeggen dat de verdelingspunten worden meegeteld. Met zo'n sprong naar 4 of 4 op een zwakke hand bent u alweer agressiever bezig. De tegenpartij staat meer onder druk.

Er is nog een nieuw antwoord in de standaardversie van Biedermeijer® Blauw. Op 1/1, is een dubbele sprong in een nieuwe kleur (zoals 1-4) Splinter. Zo'n Splinter geeft een singleton of renonce in de geboden kleur aan met een vierkaart steun in partners kleur en 11-13 'echte' punten.

Op partners 1SA-opening kunt u meer transfers gebruiken dan in 'Groen'. Topspelers gebruiken 2 meestal als transfer voor klaveren en 2SA voor ruiten. Vooral dat laatste is link. 2SA lijkt een natuurlijk bod en sommigen prefereren dan ook 3 als transfer naar ruiten.

4 na 1SA is 'azen vragen' (Gerber) in het standaardsysteem. Let wel: na 1SA! De variant, waarbij 4 'altijd' azen vragen is, maakt geen deel uit van de standaards.

We houden het azenvragen nog even bij de gewone Blackwood met de antwoorden 5 als nul azen, 5 een aas enz. De Romeinse antwoorden en Roman Keycard Blackwood komen in het keuzemenu.

Ten slotte moeten we nog iets afspreken voor het vervolg op de gambling 3SA-opening. Met een pas geven we aan dat we hopen dat partner 3SA maakt, maar met een zwakke hand lopen we weg naar 4. Partner kan nu passen of 4 bieden, als dat zijn lange kleur is. Met een echt sterke hand, bieden we 4 op de 3SA-opening. Met een sterke hand weten we wat partners kleur is. Hij kan na 4 een controle (singleton) bieden in de hoge kleur of volstaan met 5 of 5.

Keuzemenu bij het antwoord

* Na 1/ is het 3SA-antwoord natuurlijk.
* Na 1SA is 2 transfer voor klaveren en 3 transfer voor ruiten.
* Na 2SA is 3 Niemeijer (zie hieronder 'Nader bekeken') en 3/ zijn transfers.
* De (Romeinse) antwoorden op Blackwood zijn: 5: nul of drie, 5: één of vier, 5: twee en 5: twee met troefheer.
* 4SA vraagt azen volgens Roman Keycard Blackwood (zie hieronder 'Nader bekeken').
* 2SA na een 1/-opening inviterend met troefsteun en de sprong naar 3/ zwakker: dus Truscott ook zonder informatiedoublet van de tegenpartij.

 

Conventies
De conventies die zijn opgenomen in het keuzemenu van 'Biedermeijer® Groen' maken nu deel uit van het blauwe standaardsysteem.
Het gaat om de volgende drie conventies

* De 'vierde kleur forcing'
Soms zit u vast in het bieden. U hebt geen goede steun voor partners kleur en voor sans atout ontbreekt een stop.

A42
HVB6
A74
872

Als partner begonnen is met 1, antwoordt u natuurlijk 1, maar wat moet u vervolgens doen op 1? U zit vast. U kunt noch uw kleur herbieden, noch partner steunen. De oplossing is een kunstmatig bod in de vierde kleur, in dit geval klaveren. 2 vraagt om verdere informatie.

Het bieden is na het gebruik van de vierde kleur vaak mancheforcing. Alleen na een reactie van de openaar op tweeniveau mag er nog gepast worden.

* Het negatief doublet.
Na partners 1-opening en een volgbod van 1 zit u soms vast.

542
HB53
AB73
103

Met een 2- of 2-antwoord belooft u een vijfkaart en een goede hand. Dat kan dus niet. De oplossing is het 'negatief doublet'. Met een doublet op 1 belooft u ten minste een vierkaart in harten en minstens zeven punten. Het is belangrijk om uw bezit in de hoge kleuren aan te geven! In de oefeningen treft u een andere typische situatie aan voor het negatief doublet.

* Controlebiedingen.
Onderweg naar slem biedt Blackwood (azen vragen met 4SA) niet altijd soelaas. Het antwoord op 4SA geeft vaak onvoldoende informatie of slem wel of niet goed is. En in een troefcontact controleren ook singletons en renonces een zijkleur . Een voorbeeld:

AHB10842
H53
HV2

Op partners 1 biedt u 2; partner steunt met 3. Bied nu 4 als controlebod. Azen vragen heeft immers niet veel zin. U ziet het, ook in Biedermeijer® Blauw is er ruimte om af te wijken van het standaardsysteem. Maak gebruik van een keuzemenu en laat uw eigen boom groeien.

Nader Bekeken: Zwakke twee, Niemeijer en Roman Keycard Blackwood

* De zwakke twee-opening
De zwakke 2- of 2- opening (op een zeskaart, 6-10 punten) is in Nederland niet populair (wij verliezen ons in bijzonderheden als de Multi 2), in het buitenland des te meer. De zwakke twee heeft als voordeel, dat de kleur meteen bekend is. Snelle preëmptieve vervolgacties worden daarmee mogelijk.

De zwakke twee heeft, zoals elke wijziging, consequenties voor andere openingen. U hebt geen sterke twee-openingen meer, dus opent u handen die u normaal met 2 of 2 zou openen nu vaak met 1 of 1.

* Niemeijer
Ik preek hier even voor eigen parochie. Het doel van Niemeijer is vooral het contract in de sterke (sans-atout)hand te krijgen. Ook kunt u dankzij Niemeijer zonder gevaar 2SA openen met een vijfkaart hoge kleur: de antwoorden op 3 maken namelijk onderscheid tussen vier- en vijfkaarten in de hoge kleur(en). In Biedermeijer® Blauw gebruiken we de basisvariant. Op de 2SA-opening zijn drie conventionele antwoorden:

- 3 vraagt naar hoge vier- en vijfkaarten
- 3 geeft een vijfkaart harten aan
- 3 geeft een vijfkaart schoppen aan.

 

Het wordt wat ingewikkeld na 3 (na 3 en 3 gaat het bieden vrij normaal):

West   Noord   Oost   Zuid
2 SA   pass   3   pass
??            
- 3 één of twee vierkaarten in een hoge kleur
- 3 vijfkaart harten
- 3 vijfkaart schoppen
- 3SA geen vier- of vijfkaart hoge kleur

 

Na 3, 3 en 3SA bepaalt de antwoorder het eindbod, na 3 is het weer kunstmatig:

- 3 ik heb een vierkaart (!)
- 3 ik heb een vierkaart (!)
- 3SA eindbod
- 4 ik heb vierkaarten in beide hoge kleuren.

Door deze manoeuvres komt het contract altijd in de sterke hand.

 

* RKC Blackwood
Dit staat voor Roman Keycard Blackwood. Roman slaat op antwoorden die nul of drie, dan wel één of vier azen aangeven. Door het grote verschil (12 punten!) is bijna altijd duidelijk uit het eerdere bieden welk geval het betreft.

Keycard slaat op het aangeven van troefheer als 'vijfde aas' en troefvrouw.

Dit zijn de antwoorden op 4SA als Roman Keycard (troefheer telt als vijfde aas):

- 5 0 of 3 azen
- 5 1 of 4 azen (idem)
- 5 2 of 5 azen, zonder troefvrouw
- 5 2 of 5 azen, met troefvrouw

Vergeet dat 'vijf azen' maar meteen. Het komt bijna niet voor dat een hand met nul (van vijf) azen, azen gaat vragen.

 

 

If you wish to include this feature, or any other feature, of the game of bridge in your partnership agreement, then please make certain that the concept is understood by both partners. Be aware whether or not the feature is alertable or not and whether an announcement should or must be made. Check with the governing body and/or the bridge district and/or the bridge unit prior to the game to establish the guidelines applied. Please include the particular feature on your convention card in order that your opponents are also aware of this feature during the bidding process, since this information must be made known to them according to the Laws of Duplicate Contract Bridge. We do not always include the procedure regarding Alerts and/or Announcements, since these regulations are changed and revised during time by the governing body. It is our intention only to present the information as concisely and as accurately as possible.VulkaN...2020